เชื่อสิ…วิกฤตินี้ เราทุก คน จะผ่ านพ้ นไปด้วยดีในย ามเผชิญหน้าวิกฤ ติ

จงใช้ชีวิตตามปกติ


จงทำหน้าที่ของตัวเอง

จงทำง า นหาเลี้ยงชีพตัวเองต่อไป

ถ้าข้าวมันไก่ปากซอย ยังเปิดขาย

ถ้าร้านข้าวแกง ยังเปิดอยู่

ถ้าร้านอาหาร ร้านก๋วยเตี๋ยวอร่อย

ร้านใกล้บ้านที่เคยกินประจำ ยังเปิดกิจการอยู่

ถ้าร้านสะดวกซื้อในซอย ยังไม่ปิดตัว

ใยต้องตื่นตระหนกตกใจ… ที่นี่เมืองไทยมีของให้กินมากมาย

ไม่ต้องกลัวอด ต า ย

เก็บเงิน แม้มีอยู่น้อยนิดติดกระเป๋าเอาไว้

ดีกว่าซื้อของมากักตุน

ไม่ต้องแบกให้หนัก ไม่ต้องเป็นภาระ

ใช้ชีวิตให้เรียบง่ายเข้าไว้

ไม่จำเป็นไม่ออกนอกบ้าน ไม่เดินห้าง

ไม่ไปย่านชุมนุม หรือชุมชนแออัด

ไม่ไปกินร้านอาหารคนเยอะ

ไม่มีหน้ากากให้ซื้อ ก็ไม่ต้องซื้อ

ถ้ามีขายแต่แพงเกินเหตุ ก็ไม่ไปต้องอุดหนุน

ใช้ผ้าใช้เสื้อใช้อย่างอื่นแทนเอา

ไม่มี แอ ลกอฮอล์ล้างมือ ก็ไม่ต้องใช้มัน

เรามีสบู่ เรามีน้ำย าล้างจาน ก็ล้างมือสะอาดได้

เพียงแต่ล้างให้บ่อยขึ้น

ฝึกตัวเองให้ปฎิบัติตามคำแนะนำ

กินของร้อน ใช้ช้อนกลาง หมั่นล้างมือ

ข่าวส า รรึ ถ้าดูแล้วເครียດ ถ้าฟังแล้วใจวุ่นวาย

Loading...

ก็ปิดทีวี ปิดวิทยุ เปิดฟังรายการบันเทิง ฟังเพลงสนุกแทนเสีຍบ้าง

เฟสบุ๊ค/กลุ่มไลน์ ถ้าเข้าไปอ่า น ค อ มเมนท์แล้ว

ทำให้เกิดความເครียດและวิตกจริตกำเริบ

จงเลื่อนผ่าน หาอ่ า นอะไรที่มีส า ระที่ทำให้ใจชื่นบาน

เพื่อนที่ติดเชื้ อ บ้ า เอาแต่ด่ า เอาแต่บ่น

ประสาทห ล อ น โ ร คประสาทกำเริบ
วิตกจริตเกินเหตุ ไม่คิดทำมาหากิน

วันมีแต่โ ท ษคนอื่น… โทษโน้นนี่นั่นไปวัน

จงลบทิ้งไปบ้าง เลือกอ่ า นดูแต่เ รื่ อ งดีที่มีประโยชน์

จงอย่าตื่นข่าวจงใช้ปัญญาพิจารณาใคร่ตรองให้มากก่อนจะเชื่อก่อนจะ แ ชร์อะไรออกไป

ในย ามวิกฤติเยี่ยงนี้….ให้น้อมนำเอาหลักคำสอนของ “พ่อ”

ตามหลักปรัชญา “เศรษฐกิจพอเพียง” ตามศาสตร์พระราชา

ที่ทรงมอบเอาไว้ให้ลูกหลานชาวไทย ได้น้อมนำเอามาปฎิบัติในชีวิตจริง

และน้อมนำเอาคำสอน ขององค์พระศาสดา พุทธแท้ คือผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบาน

ชาวพุทธที่แท้ คือ ตื่น รู้ อยู่กับปัจจุบัน

จงใช้สติและปัญญา…ในการดำเนินชีวิต

ในย ามนี้

จงเป็นแสงสว่างให้ตัวเองและผู้อื่น

จงใช้ชีวิตบนความไม่ประมาท

จงอยู่กับปัจจุบัน จงอยู่กับความเป็นจริง

จงมองโลกตามความเป็นจริง

จงทำใจให้สงบในความวุ่นวาย

เชื่อสิ…วิกฤตินี้ เราทุกคนจะผ่านพ้นไปด้วยดี