อ ย่ าเขียนใบลาออก เ ด็ ด ขาด ไม่เช่นนั้นจะเสียสิทธิ์ 3 อย่าง

ช่วงนี้อยู่ในสภาวะเศรษฐกิจกำลังตกต่ำ หลายบริษัทจึงต้องจ้างพนักงานออก เพื่อความอยู่รอดของบริษัทนั่นเอง ตรงจุดนี้ ถึงเป็นเรา เราก็ต้องทำ ถ้าเราเป็นเจ้าของบริษัท แต่ในขณะเดียวกันก็มีสิ่งที่ แ ย่ ยิ่งกว่านั้นคือ การห ลอก ล่อให้ออก ด้วยการเล่นแร่ แปรธาติต่างๆ

[the_ad id=”3882″]

เช่น บังคับให้ย้ายไปประจำศูนย์ไกลๆ ถ้าไม่ไปก็ให้ลาออก ซึ่งคนส่วนใหญ่ลำบากใจ เพราะตั้งหลักปักฐานที่นี่แล้ว จะไปให้ได้ยังไง ถ้าลาออกก็ไม่ได้เงินสักบาท นั่นคือ เล่ห์กลที่ต้องระวังให้ดีในช่วงสภาวะแบบี้

อย่าเขียนใบลาออก เด็ดขาด

บริษัท (นายจ้าง) บอกเลิกจ้าง แต่กับให้ พนักงาน (ลูกจ้าง) เขียนใบลาออก โดยมักจะห ลอ กบอก ลูกจ้าง ว่า จะไม่ได้เงินอะไร ถ้าไม่เขียนใบ ลาออก

เป็นการ โก ห กคำโต ของบริษัทซับคอนแทรค เพื่อ ห ล อกล่อให้ ลูกจ้าง เขียนใบ ลาออก หาก ลูกจ้างหลงกล เผลอไปเขียนใบ ลาออก จะเสียสิทธิทันที ๓ สิทธิ์ประโยชน์

สิทธิที่เสียไปคือ

[the_ad id=”4148″]

รับเงินค่าบอกกล่าวล่วงหน้า จำนวน ๑ รอบการจ่ายเงินเดือน หากเงินเดือนออกเป็นราย ๑๕ วันก็จะได้ เงินค่าจ้าง ๑๕ วัน หากเงินเดือนออกเป็นรายเดือน ๓๐ วัน ก็จะได้เงินค่าบอกกล่าวล่วงหน้า ๓๐ วัน

เงินค่าชดเชยตาม มาตรา ๑๑๘ ได้ตามอายุงาน จาก ๓๐ วัน จนถึง ๔๐๐ วัน แล้วแต่ใครจะมีอายุงานมากน้อย

เงินทดแทนการว่างงานหากถูกเลิกจ้าง ได้ ๕๐% ของ ๑๘๐ วัน หากเขียนใบลาออกจะได้เพียง ๓๐% ของ ๙๐ วัน

ก่อนจะเขียนใบลาออกให้คิดกันดีๆ นะครับ เพราะนายจ้าง ไม่อยากจ่ายเงิน ค่าชดเชย ให้ ลูกจ้าง จึงต้องบังคับให้ลูกจ้างเขียนใบลาออก

Credit : ทนายอาสา