สอนเพาะเมล็ดผักสวนครัว 10 ชนิดปลูกง่ายโตเร็วมาก เก็บไว้ทำเลย

สอนเพาะเมล็ดผักสวนครัว 10 ชนิดปลูกง่ายโตเร็วมาก เก็บไว้ทำเลย

การปลูกพืชผักไว้บริ โภ คในครัวเรือน เป็นเรื่องที่ดี เพราะน อ กจากจะได้อาหารสะอาด

ปลอดภั ย ลดค่าใช้จ่าย แถมได้อ อ กกำลังกายไปในตัวอีกด้วย เริ่มแรก ควรเลื อ กพืชผักที่ปลูกง่าย ได้ผลเร็ ว

ในปัจจุบันนี้การปลูกพืชผักสวนครัว ยังคงเป็นที่น่าสนใจและได้รับความนิยมกันอย่างแพร่หลาย เราสามารถปลูกทานเองได้โดยที่ไม่ต้องไปซื้อ อีกทั้งยังสามารถสร้างรายได้ให้กับครอบครัว

เป็นก อ บเป็นกำ ปลูกง่ายโตเร็ว ถ้าเรามีพื้นที่น้อยก็สามารถปลูกได้เช่นเดียวกัน และที่สำคัญยังมั่นใจได้อีกว่าผักที่เราปลูกนั้นปลอ ด ภั ยจริงๆ

[the_ad id=”3882″]

สำหรับในวันนี้เราจะมาแนะนำวิ ธีการปลูกพืชผักสวนครัว ในแ บ บฉบับบ้านๆ เป็นเคล็ ดลับการปลูก

และขั้ นต อ นการทำที่ง่ายมากๆ ได้ผล ผ ลิ ต ดี ง อ ก งามเร็ว สร้างผลกำไรได้ และวิธี การทำขั้ น ต อ นอย่างไรมา ดู กั น

1 ผักบุ้ง

วิ ธี การเพาะ ผักบุ้ง

นำเมล็ดผักบุ้งมาแช่น้ำ

โดยให้เมล็ดผักบุ้งนั้นจมน้ำและใช้เวลาประมาณซัก 12 ชั่ ว โมง

จากนั้นก็นำผักบุ้งไปเพราะโรงกระถางได้

ซึ่งผักบุ้งนั้นจะใช้เวลาง อ กอยู่ที่ประมาณ 14 วันและใช้ระยะเวลาในการปลูกอยู่ที่ประมาณ 25 วันถึงจะเก็ บเกี่ยวได้

2 ผักชีฝรั่ง

วิ ธี การเพาะ

ขั้น ต อ นแรกให้เรานำเมล็ ดของผักชีฝรั่งที่เราซื้อมา นำไปแช่ไว้ในน้ำอุ่น

เราจะใช้ระยะเวลาในการแช่ประมาณ 3 ชั่ วโมง หลังจากนั้นก็นำมาเพาะปลูกลงในกระถางเพาะชำได้เลย

ผักชีฝรั่งนั้นโดยปกติทั่วไปจะใช้ระยะเวลาในการง อ ก อยู่ประมาณ 7 8 วัน

และใช้ร ะยะเวลาในการเพาะปลูกอยู่ที่ประมาณ 4 เดือนถึงจะเริ่มเก็บเกี่ยวได้ต ามปกติ

3 แตงกวา

วิ ธีการเพาะ แตงกวา

– ในขั้นตอนแรกนี้ให้เรานำเมล็ดแตงกวาที่เราเตรียมไว้ไปแช่ในน้ำอุ่นด้วยอุณหภูมิ 50 องศา

– จากนั้นให้นำเมล็ดแตงกวาที่จมน้ำ มาวางลงบนกล่องพลาสติก โดยนำทิชชู่ชุบน้ำมารองก้นกลางพลาสติกก่อน

– จากนั้นให้เราปิดฝากล่องให้แ น่ น

– นำไปตาก แ ด ดในช่วงเวลาเช้าประมาณ 2 ชั่ วโมง

– เมื่อครบ 2 ชั่ วโมงแล้วให้เรานำเมล็ดไปเพาะในภาชนะที่เราต้องการปลูกได้เลย แตงกวานั้นจะใช้เวลาง อ กอยู่ที่ป ร ะมาณ 7 วัน

– เราสามารถขึ้นไม้ไผ่นั่งร้านได้ ทำเป็นสามเหลี่ ย มต ามรูปภาพ เพื่อให้ไม้เลื้อยขึ้นไปแล้วก็ห้ อ ยผ ลแตงกวาลงมา

4 ผักชี

วิ ธี การ เพาะ

– สภาพในขั้นตอนแรกให้เราเริ่มจากการนำเมล็ดผักชี มาทำการห่อด้วยกระดาษ

– หลังจากนั้นก็ให้เราใช้ขวดแก้วหรือว่าขวดพลาสติกแข็งก็ได้ นำมาบดเม็ดผักชีให้แตกเป็น 2 ชิ้น

– เมื่อเมล็ดแตกทั้งหมดแล้วหลังจากนั้นก็ให้นำไปแช่ในน้ำอุ่น รอให้เมล็ดจมน้ำเท่านี้เราก็สามารถนำมาเพาะปลูกได้ตามปกติแล้ว

โดยปกติทั่วไปเม็ดผักชีนั้นจะใช้เวลางอ กประมาณ 7 วัน โดยผักชีไทจะใช้เวลาในการปลูกประมาณ 10 วัน เราก็สามารถเก็บเกี่ยวกินและนำไปขายได้แล้ว สวนผักชีลาวเราจะใช้ระยะเวลาประมาณ 60 วันก็สามารถเก็บเกี่ยวได้

5 คื่นช่าย

วิ ธีการเพาะ คื่นช่าย

– นำเมล็ดคื่นช่ายมาแช่น้ำจนจมน้ำ

– จากนั้นก็นำเมล็ดมาห่อด้วยทิชชู่และใส่ในกล่องพลาสติก

– ทำการปิดฝาแล้วแช่ตู้เย็นประมาณ 1 วันจึงจะสามารถนำมาเพาะในกระถางได้

ซึ่งคื่นช่ายนั้นจะใช้เวลางอ กอยู่ที่ประมาณ 7 วันและใช้ระยะเวลาในการปลูกอยู่ที่ประมาณ 80 วันถึงจะเก็บเกี่ยวได้

6 พริก

[the_ad id=”4150″]

วิ ธี การเพาะ พริก

– นำเมล็ดมาแช่น้ำอุ่นประมาณ 5-10 องศาจนเมล็ดจมน้ำ

– แล้วเอากล่องพลาสติกที่มีฝาปิดมารองก้นด้วยกระดาษทิชชู่จุ่มน้ำ

– จากนั้นก็นำเมล็ดมาใส่ลงไปในกล่องพลาสติก

– ปิดฝากล่องให้แน่นและทิ้งไว้ 1 คืนเพียงเท่านี้ก็สามารถนำมาเพาะปลูกได้

ซึ่งพริกนั้นจะใช้เวลาในการงอ กอยู่ที่ 10 วันและใช้เวลาในการปลูกอยู่ประมาณ 80 วันถึงจะเก็บเกี่ยวได้

7 ปวยเล้ง

วิธีการเพาะ ปวยเล้ง

– นำเมล็ดไปแช่เย็นประมาณ 1 คืน

– จากนั้นก็เอาเมล็ดนำมาใส่ในกล่องพลาสติกเตรียมเอาไว้ และใส่กระดาษทิชชู่พรมน้ำรองก้นกล่องพลาสติก

– จากนั้นก็นำเมล็ดมาใส่ลงไปแล้วปิดฝาแล้วแช่ตู้เย็นในช่องปกติ

– รอประมาณ 14 วันจนมีรากงอ กแล้วค่อยนำไปปลูก

ซึ่งใช้เวลาง อ กอยู่ที่ประมาณ 14 วันและใช้เวลาในการปลูกอยู่ที่ประมาณ 45 วันถึงจะเก็บเกี่ยวได้

8 ผักสลัด

วิ ธี การเพาะ ผักสลัด

– เอากล่องถนอมอาหารรองด้วยกระดาษทิชชูแล้วพรมน้ำให้เปียก

– ใส่เมล็ดผักลงไปแล้วปิดฝากล่องให้แน่น

– นำไปแช่เย็นประมาณ 2 วัน

– เมื่อเช้าเย็นเสร็จแล้วก็ทำการปลูกลงดิน

9 ถั่วงอ ก

วิ ธีการเพาะ ถั่วงอ ก

– นำเมล็ดถั่วเขียวมาแช่น้ำประมาณ 8 ชั่ ว โมง

– จากนั้นก็เทน้ำอ อ กและเตรียมตะกร้าเอาไว้และใส่ทิชชูมาลองก้นตะกร้า

– ใส่เมล็ดถั่วเขียวกระจายแผ่ไปทั่วตะกร้า

– นำทิชชูชุบน้ำมาปิดทับชั้นแรก

– เอาผ้าชุดน้ำ มาปิดทับอีกชั้นหนึ่งจากนั้นก็นำถุงดำมาครอบตะกร้าเอาไว้

– เอาตะกร้าถั่วงอ กไปไว้ในที่ที่แดดส่องไม่ถึงและทำการรดน้ำวันละ 3 เวลา

ถั่วงอ กนั้นจะใช้เวลางอ กอยู่ที่ 1 วันและเก็บเกี่ยวได้โดยใช้เวลาประมาณ 4 วันเท่านั้น

10 ต้นหอม

วิ ธี การเพาะ ต้นหอม

– ในขั้นตอนแรกนี้ให้เราเตรียมดินสำหรับการเพาะปลูกให้เรียบร้อย

– จากนั้นนำเมล็ดถั่วลิสงมาถูกแล้วผสมกับดินจนเป็นเนื้อเดียวกัน

– นำเมล็ดต้นหอมโรยลงไปบนหน้าดิน

– ให้เราทำการลดน้ำช่วงเช้าและช่วงเย็น

– และเมื่อเวลาผ่านไปมีใบขึ้น ให้เราทำการลดน้ำเหลือครั้งละ 1 วันพอ

ซึ่งต้นหอมนั้นจะใช้เวลาในการง อ กอยู่ที่ 5 วันและใช้เวลาปลูกอยู่ที่ 45 วันจึงจะสามารถเก็บเกี่ยวได้

สำหรับพืชผักสวนครัวทั้ง 10 ชนิดที่เรานำมาฝากกันในวันนี้ หวังว่าจะเป็นประโยชน์ในเรื่องของการเพาะง่ายๆ เป็นแค่ท รั พย์ต่างๆที่จะทำให้พืชของคุณเจริญเติบโตได้อย่างรวดเร็ว

ปลูกเองก็ปลอดภั ย ง่ายๆเท่านี้คุณก็จะมีพืชผักสวนครัวเอาไว้กินได้ตลอดทั้งปี อีกทั้งยังสามารถสร้างรายได้ให้กับครอบครัวและตัวคุณเองได้อีกด้วย เมื่อคุณทำเก่งแล้วก็สามารถนำไปประกอบอาชีพได้เช่นเ ดี ย ว กั น