ผ่อ นร ถไม่ไหว ไม่ต้อ งโดยยึ ดรถ ไม่เสียเค รดิต มีวิธี

1.คืนรถ

กรณีการคืนรถโดยผิดสัญญา หรือ ค้างผ่อนชำระหลายงวด โดยจะต้องชำระค่าเสียหาย ค่าข า ดประโยชน์อื่น ยิ่งค้างชำระหลายงวดจะยิ่งเสียค่าเสียหายจำนวนมาก

Advertisements

กรณีการคืนรถโดยที่ไม่ผิดสัญญาหรือไม่ได้ค้างผ่อนชำระ ลักษณะนี้ ไม่ต้องจ่ายค่าเสียหายหรือค่าข า ดประโยชน์ใด เนื่องจากไ ม่ได้ค้างชำระไฟแนนซ์จะคิดเพียงค่าส่วนต่างเวลาที่ขายรถและข า ดทุนเท่านั้น

2.การขายให้บุคคลอื่นโดยเปลี่ยนสัญญา

เป็นการขายเปลี่ยนสัญญา และนำเ งิ นที่ได้ไปปิดจ่ายไ ฟแนนซ์ ซึ่งเป็นวิธีที่ปลอดภั ยที่สุด ปลอดภั ยทั้งคนค้ำประกัน ปลอดภั ยทั้งผู้เช่าซื้อด้วย แต่ต้องหาคนซื้อรถ หาคนเปลี่ยนสัญญาให้ได้ โดยอาจจะต้องยอมขายข าดทุน เพื่อแลกกับเวลาและค่าใช้จ่ายที่จะตามมาในอนาคต

3.เจรจาขอผ่อน เฉพาะดอกเบี้ยไปก่อน

โดยยังคงเ งิ นต้นไว้ เผื่อในอนาคต ผู้เช่าซื้ออาจจะมีเ งิ นก้อนไปปิด ก็จะทำให้เจรจาได้ง่ายขึ้น

4.รีไฟแนนซ์ใหม่หรือปรับปรุงโครงสร้างหนี้ใหม่

5.ขายให้บุคคลอื่นโดยไ ม่ได้เปลี่ยนสัญญา

ขายให้บุคคลอื่นโดยที่ยังไ ม่ได้เปลี่ยนสัญญา โดยผู้เช่าซื้อยังเป็นคนเดิมอยู่ ซึ่งกรณีนี้ค่อนข้าง เ สี่ ย ง อย่างมาก หากคนที่ซื้อรถไปแล้วเอ าไปขายให้คนอื่นต่อ หรือรถหาย ผู้เช่าซื้อจะต้องรับผิดชอบเต็มอย่างไรก็ตาม เป็นกรณีที่ไม่แนะนำอย่างบางเคสเอารถไปจำนำในบ่อน หรือเอาไปขายให้เต็นท์ เจ้าของหรือผู้เช่าซื้อรถจะต้องป วดหัวไปตามหารถมาคืนไฟแนนซ์

สำหรับในกรณีที่เจ้าของรถผ่อนไม่ไหว ไ ม่มีเ งิ นโปะ และไม่ยอมเอารถไปคืนนั้น มี 2 กรณี คือ

กรณีแรก ยังมีรถอยู่กับตัว อาจถูกไฟแนนซ์ฟ้องแพ่ง ในข้อหาผิดสัญญาเช่าซื้อ โดยบังคับยึดรถ หรือตามยึดทรัพย์อย่างอื่น แต่ฟ้องคดีอาญาข้อหายักยอกทรัพย์ไ ม่ได้

กรณีที่สอง ไม่มีรถอยู่กับตัวแล้ว โดยเอาไปขายต่อเต็นท์รถ หรืออื่น ในระหว่างสัญญา เจ้าของรถอาจจะถูกดำเนินคดีอาญาในข้อหายักยอกทรัพย์ได้ เพราะกssมสิทธิ์รถเป็นของไฟแนนซ์ ดั งนั้u เจ้าของรถไม่มีสิทธิ์ที่จะเอาไปขาย

อย่างไรก็ตาม หากจัดการเ รื่ อ งรถยนต์เรียบร้อยแล้วอย่าลืมทำประกันรถยนต์คุ้มครองรถของทุกคนด้วยนะครับ และหากไม่อย า กเสี ยเ งิ นซ้ำซ้อนโดนโกงประกันอีก ก็ทำประกันกับบริษัทที่น่าเชื่อถือเลยครับ และยิ่งหากมีโปรหรือเป็นประกันรถยนต์ผ่อนได้ ก็จะยิ่งช่วยลดภาระทางค่าใช้จ่ายที่เพิ่งเจอมาสดร้อนครับ​

 

Loading...