คาถามหาเศรษฐี สวดบูชาประจำจะทำให้ร่ำรวย

ใช้สวดบูชาเป็นประจำ ทุกเช้าค่ำ จะทำให้ร่ำรวย เจริญรุ่งเรือง และเกิดลาภผลดีนักแล

 

 

คาถามหาเศรษฐี

Advertisements

“จัตตาโร สติปัฏฐานา จัตตาโร อิทธิปาทา สัมมาอาชีโว”
(สวด ๓ จบ)

“มะณีจินดา ปิยังปัญจะธานัง ยะสังทาสา ทาสี โกมัง ปะสันติ เสน่หัง
มาตาปุตตังวะโอระสัง สัพเพชะนา พะหูชะนา สัพเพปุริสา
พะหูปริสา สัพเพอิตถี พะหูอิตถี สารังเจนัง ภะวันตุเม”

(สวด ๓ จบ)

“เวทาสากุ กุสาทาเว ทายะสาตะ ตะสายะทา สาสาทิกุ กุทิสาสา กุตะกุภู ภูกุตะกุ”
(สวด ๓ จบ)

Loading...