เหตุผล 4 ข้อที่คนฉลาด เขาจะเงียบ..มากกว่าพูด ไม่โอ้อวดกับใคร

เงียบให้ถูกจังหวะคนฉลาดจะไม่พูดมาก

1.คิดให้มากกว่าพูด

Advertisements

ว่ากันว่า คนฉลาดต้องรู้จักคิดก่อน พูดหรือคิดให้มากกว่าพูดอยู่เสมอ

เพราะมันเป็นตัวบ่งบอก ถึงนิสัยใจคอพฤติก รรม และพื้นฐานต่างๆ

ในตัวคนคนนั้น ว่าเป็นคนอย่างไรฉะนั้น การไตร่ตรอง

ทุกสิ่งก่อนจะพูดออกมา จึงมีความสำคัญ มันสามารถทำให้คุณ

ได้รับโอกาสดีๆอีกมากมายในชีวิต เพียงรู้จักใช้คำพูด

ให้เป็นและเกิดประโยชน์

2.รู้จักเก็บข้อมูล

การตั้งใจฟัง ในสิ่งที่คนอื่นพูดนอกจาก จะทำให้คุณ

กลายเป็นผู้ฟังที่ดีและมีมารย าทแล้ว มันยังทำให้คุณ

ได้รับข้อมูลข่าวสารใหม่ๆ ที่คุณอาจ ไม่เคยรู้มาก่อน

ส่งผลให้รู้เท่าทัน ผู้คนบนโลกใบนี้มากยิ่งขึ้น อีกทั้ง

ยังสามารถ นำข้อมูลเหล่านั้น มาใช้ในการปรับปรุง

เปลี่ยนแปลงหรือพัฒนา ตัวเองในด้านต่างๆได้อีกด้วย

Advertisements
Loading...

3.อย่าหยุดก้าวไปข้างหน้า

เพราะเวลาไม่เคยรอ ใครหากไม่อย ากเป็นบุคคล

ที่เดินถอยหลังหรือย่ำอยู่กับที่ ก็จงอย่าหยุดพัฒนา

และผลักดันตัวเองให้ก้าวไปหาสิ่งใหม่ๆ เพราะมัน

สามารถส่งผลดี ต่อชีวิตทำให้คุณรู้ทันความ

เปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้น และกลายเป็น

คนยุคใหม่ ที่คอยอัพเดท เรื่องราวอยู่ตลอดเวลา

4.หยุดเพ้อเจ้อแล้วลงมือทำ

จงตื่นจากความฝันอันสวย หรูที่วาดไว้ในจินตนาการแล้วลุกขึ้นมา

สร้างฝันให้กลายเป็นจริงดีกว่า ถ้ายังมัวแต่เสียเวลาเพ้อเจ้อไปวันๆ

ไม่ลงมือลงแรงทำ อย่างจริงจัง แล้วเมื่อไหร่สิ่งที่วาดไว้ ในฝันจะสำเร็จ

ดังนั้นหากอย ากเป็นคนที่เก่งและฉลาดจะต้องไม่มัวมานั่งพูดพร่ำ

ให้เสียเวลาแต่ควรนำเวลาทุกนาทีที่มีค่า มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

 

Loading...