สอนวิธี แ ก้ ก ร ร ม ที่ถูกต้อง และเห็นผลดีที่สุด

1. ทุกๆ ปีจงตั้งเป้าหมายใหม่ เพื่อทำชีวิตให้ดีขึ้น เพราะในแต่ละวัน ชีวิตเรากำลัง สั้นลง

2. อารมณ์ด้าน ลบ ทุกชนิด จะทำ ร้ า ยเรา ก่อนที่จะทำ ร้ า ย คนอื่นเสมอส่วนอารมณ์ บวก ทุกชนิด จะให้พรเรา ก่อนที่จะให้พรคนอื่นเสมอ เช่นกัน

3. การอยู่กับปัจจุบัน ไม่ใช่การ หยุดทำ ในเรื่องสำคัญ แต่มันคือการ หยุด ทุ ก ข์ ไปกับเรื่องที่ไม่สำคัญ

4. ถ้าไม่มีคนมาทำให้คุณ โ ก ร ธ คุณจะไม่รู้เลยว่าระดับจิตคุณอยู่ตรงไหน ถ้าไม่มีใครมาทำให้คุณ ทุ ก  ข์ ใจคุณจะไม่รู้เลยว่าตัวเองยังมีอะไรต้องพัฒนา

5. วิจารณ์คนอื่นทุกวัน ใจต่ำลงทุกวัน วิจัยตัวเองทุกวัน ใจสูงขึ้นทุกวัน

6. การฝึกจิตและพัฒนาตัวเอง อาจไม่ได้ทำให้เรา พ้น ทุ ก ข์ ตลอดกาลแต่มันจะทำให้เรา เป็น ทุ ก ข์นานน้อยลง

7. ไม่ว่า ภายนอก เราจะอยู่กับคนมากแค่ไหน แต่ ภายใน เรายังอยู่ตัวคนเดียวเสมอ จงหาวิธี รักตัวเอง ให้เจอ เพราะไม่มีใครในโลกนี้ที่จะอยู่กับเธอ สม่ำเสมอเท่ากับ ตัวเธอเอง

8. การ แก้กรรม ที่ดีที่สุด คือการแก้ไข ความคิด คำพูด และ การกระทำ ของตัวเอง

9. ไป ได้เร็วแค่ไหน ก็ถึงเร็วเท่านั้นปล่อย ได้เร็วแค่ไหน ก็สุขเร็วเท่านั้น

10. ความดีเล็กๆ ที่ทำไปนานๆ สุดท้ายอาจสร้าง ปาฏิหาริย์ ให้ชีวิต

11. ก้าวแรกของการใช้ชีวิตอย่าง ผู้ตื่น คือการหยุด ยุ่ ง  วุ่ น ว าย เรื่อง คนอื่น แล้วหันกลับมาวิเคราะห์ใจ ตัวเอง

12. จำไว้ว่า ความ ทุ ก ข์และ ความ เ จ็ บ  ป ว ด ทั้งมวล ไม่ได้ผ่านเข้ามาในชีวิตเรา เพื่อมอบ คำ ส า ป แต่มันผ่านเข้ามาในชีวิตเรา เพื่อมอบ คำสอน

13. ความ ทุ ก ข์ทั้งหมดในชีวิต ไม่ได้เกิดจาก สิ่งที่คนอื่นคิดเกี่ยวกับคุณ แต่มันเกิดจาก สิ่งที่คุณคิด ว่าคนอื่นจะคิดเกี่ยวกับคุณ

14. คนเราฝึกเดินจนเก่งได้ ฉันใด ก็สามารถฝึกใจจนเป็นสุขได้ ฉันนั้น

15. ต้องขอบคุณคนที่ทำ ไม่ดี ที่ช่วยเป็นตัวอย่างที่ ดี ว่าอะไร ไม่ควรทำ

16. ไม่ว่าจะ ทุ ก ข์ห นั ก ห น  า ส า หั ส สักแค่ไหน ทางออกก็ไม่เคยอยู่ไกลไปกว่า ใจ ของเราเอง

17. เ ก ลี ย ด เขา เรา ทุ ก ข์ เมตตาเขา เราสุขเอง

18. โปรดสังเกตดูให้ดีว่าสิ่งที่ทำให้เรา ทุ ก ข์ บ่อยที่สุดในแต่ละวัน ไม่ใช่ พฤติกรรม ของคนอื่น แต่คือ ความคิด ของเราเอง

19. ความ ต า ย เป็นเรื่องธรรมดา แต่การได้ใช้ชีวิตอยู่อย่างมีคุณค่า เป็นเรื่อง อัศจรรย์

20. อย่าถือโทษ โกรธคน ไม่คู่ควร อย่าตีตรวน ตนไว้ กับอดีต ชะตาเรา อย่าให้ใคร มาเขียนขีด อย่าเอาคำ ที่เหมือนมีด มากรีดใจ

21. หากคุณคิดว่าตัวเองมีค่า เพราะมี เงิน วันไหนเงินหมด คุณค่าคุณก็หมด หากคุณคิดว่าตัวเองมีค่า เพราะ หน้าตา ดี วันไหนคุณแก่ลงจนหน้าตาไม่ดี คุณค่าคุณก็หมด แต่ตราบใดที่คุณรู้ว่าตัวเองมีค่า เพราะเป็น คนดี ตราบใดที่คุณยังมีความดี คุณก็จะ มีคุณค่า ได้ตลอดไป

ขอบคุณแหล่งที่มา Jelly Walker

Facebook Comments