เกิดเป็นมนุษย์มีของล้ำค่าอย่างหนึ่ง

เราโชคดีนักที่ได้เกิดเป็นมนุษย์ และมีของล้ำค่าอย่างหนึ่งนั่นคือ

สติสัมปชัญญะ” ที่คอยควบคุมดูแลอารมณ์  ความรู้สึก ตลอดไปถึงความคิด

ความคิด ส่งผลต่อเซลล์ทุกเซลล์ในทุกระบบของร่างกาย และสามารถส่งผลไปถึงเซลล์ของคนอื่นๆด้วย โดยเฉพาะอย่างยิ่งเซลล์ในระบบ ป ร ะ ส า ท ดังนั้น จงพยายามคิดบวกอยู่เสมอ

การให้บวก คือการเพิ่มให้บวกในตัวคุณเพิ่ม การให้ลบ ลบในตัวคุณก็จะเพิ่ม เช่น ยิ่งให้ยิ่งเก่ง  ยิ่งสอนยิ่งรู้ ยิ่งเรียนยิ่งฉลาด ยิ่งบริจาคยิ่งรว

เมื่อเราฝึกคิดบวกจนเป็นนิสัย จิตใต้สำนึกก็จะบันดาลให้สิ่งที่เราคิดเกิดขึ้นจริง แล้วจะพบว่าสิ่งดีๆเข้ามาสู่ชีวิตเรามากมายอย่างไม่น่าเชื่อ

จิตใต้สำนึกทำงานแม้ในขณะหลับ ดังนั้น ในแต่ละวันควรระลึกถึงสิ่งดีๆที่ได้ทำลงไปก่อนล้มตัวลงนอน เพื่อจะได้ตื่นเช้าวันใหม่ด้วยความสดชื่น สมองแจ่มใส

จิตใต้สำนึก เป็นสิ่งที่เราสั่งสมไว้ในภวังคจิตมานานหลายภพหลายชาติ รวมทั้งชาติปัจจุบัน จึงทำให้เรามีพื้นฐานจิต อุปนิสัย หรือจริตที่แตกต่างจากคนอื่น ตามประสบการณ์ที่เราสั่งสมมา

ทุกครั้งที่ทำความดี จงจดจำความรู้สึกดีดีนั้นไว้ ให้ประทับอยู่ในใจเรา สิ่งนี้จะเป็นพลังให้เรามีกำลังใจ
ที่จะทำความดีอยู่อย่างสม่ำเสมอ และที่สำคัญกว่านั้น พลังนี้จะดึงดูดสิ่งดีๆให้เกิดขึ้นในชีวิตเราอย่างน่าอัศจรรย์

กฎ ลั บ 4 ข้อ 

1. ตั้งจิตอธิษฐานขอโดยปราศจากความอยาก

เพื่อป้องกันความกระวนกระวาย

มีความเชื่อมั่นในสิ่งที่เราขอว่าเป็นจริงได้โดยไม่มีข้อลังเลสงสัย

จินตนาการภาพแห่งความรู้สึกว่าสิ่งนั้นได้มาแล้ว

ด้วยความรู้สึกปรีดาและมีความสุข

เตรียมความพร้อมทั้งกายและใจ

2. อย่าอธิษฐานขอที่เป้าหมาย

แต่ให้ขอสิ่งที่จะทำไปให้ถึงเป้าหมายแทน

เช่นขอให้มีพลังแรงกายแรงใจ

มีสติปัญญาให้ไปถึงเป้าหมายนั้น เป็นต้น

3. เมื่อชีวิตพบกับอุปสรรค จงคิดบวก

มองวิกฤตเป็นโอกาส เราก็จะมีพลังด้านบวกเพิ่มขึ้น

มีความหวังและนั่นก็หมายถึงสิ่งดีๆ.ก็จะเข้ามาในชีวิตต่อไป

4. ความรู้สึก “พอ” จะทำให้ชีวิตมีความสุข

และเกิดความรู้สึกอยากแบ่งปันให้ผู้อื่น

ความรู้สึกนี้จะเป็นพลังดึงดูดที่ทรงอานุภาพ

และเป็นทางลัดที่ง่ายที่สุดในการที่จะ

นำความมั่งคั่งมาสู่ตัวเรา

ขอบคุณผู้เขียน :  คุณ บุญเกียรติ์ โชควัฒนา

Facebook Comments