ถึงคนที่ชอบตัดสินผู้อื่น อยากให้ อ่ า น บทความนี้

คนบางคน เกิดมาเพื่อสาละวนวุ่น กับการเพ่งดูว่าใครดี ใครไม่ดี สุดท้ายเขาก็ ต า ย เปล่า โดยไม่รู้เลยว่า ตัวเองดีหรือไม่ดี

หลายครั้งการตัดสินใคร ไม่ได้มาจากความดีเลวของเขา แต่เกิดจากความสมหวัง หรือผิดหวังของเราเอง

การด่วนตัดสินใคร จากเสียงลือเสียงเล่าอ้าง ไม่ได้เปลี่ยนความเป็นเขา ให้ผิดไปจากเดิม แต่อาจสร้างความเป็นเราที่พูดผิดคิดพลาดไปเรื่อย

จังหวะที่คนมักตัดสินผิดอย่างที่สุด ว่าใครดีเลวอย่างไร คือ ตอนโกรธแค้น ตอนผิดหวัง และตอนตกหลุมรัก

ขยันมองด้านดีของคนอื่น จะเห็นวิธีเปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาส เอาแต่เพ่งโทษชาวบ้านจะติดนิสัยเปลี่ยนโอกาสให้เป็นวิกฤต

อย่าไปมองว่าเขาเป็นอย่างนั้นจริงหรือเปล่าให้มองว่าเราติเพื่อก่อหรือด่าเอามัน

Loading...

เพราะนั่นแหละ คือกรรมของเรา ที่เราต้องรับผล

ตอนคิดว่าใครดีไม่ดียังไง มีค่ากับใครไม่รู้แต่ตอนคิดว่าเราดี หรือไม่ดีเพียงใด จะมีค่ากับเส้นทางกรรมของเราขึ้นมาทันที

บทความ : ดังตฤณ