คิดได้แบบนี้ ชีวิตเราจะได้ไม่เป็นทุกข์

Loading...

เมื่อ… ‘ ศีลไม่เสมอกัน ‘

ปัญญา .. ที่จะคุยกัน .. ก็ไม่เท่า

Advertisements

คือ… คุยกันไม่รู้เรื่อง ไม่เข้าใจ พาลทะเลาะตลอด

ทางแก้คือ…’ รักษาศีล ‘ รักษาใจของเราเองให้ดี

ถ้าไม่ใช่ .. เขาก็ไปเอง

แต่ถ้าใช่ .. เราเปลี่ยน เขาก็เปลี่ยน

” ชีวิตคู่ ” หากเลือก .. คนไม่เสมอเรา

แม้เรา… จะพยายามเปลี่ยนแค่ไหน..?

แต่หาก… อีกฝ่ายไม่คิดเปลี่ยน .. ก็ไปกันไม่ได้

เลือกใคร..? มาเป็น ” คู่ ” จึงไม่ได้ดูแค่ภายนอก

แต่… เพ่งดูภายใน ศีล สติปัญญา

เพราะ… นี่จะทำให้ ” ชีวิตคู่ ” อยู่กันนาน…

” ชีวิตคู่ ” คือ… อภัย เข้าใจ คุยกัน และพร้อมปรับแก้ไข

.. นั่นเขาเรียก ” ชีวิตคู่ “

พยายามอยู่ฝ่ายเดียว … ทำอยู่ฝ่ายเดียวให้เรียก ” ชีวิตเดียว ” ของคนๆ เดียว

Advertisements
Loading...

ขอบคุณแหล่งที่มา : นามบุญ

Loading...