คิดทำ ล า ย ครอบครัวคนอื่น กรรมสนองคน อ ย า ก เป็นชู้

” ระวังตก น ร ก นะ “ 

หากเป็นในสมัยก่อนเวลามีใครมาพูด

หรือกล่าวเช่นนี้อย่างคุณ คงเครียดจนนอนไม่หลับ

ไปหลายวัน แต่เดี๋ยวนี้ใครก็พูดกัน

จนคล้ายเป็น เ รื่ อ ง ตลกที่พูดได้ทั่วไป

ใช้เหมือนเป็น คำ ถ า ก ถาง แต่สำหรับหลายคน

ที่คิดทำผิดศีล ไม่รู้จัก บ า ป บุญคุณโทษ

คิด อ ย า ก จะได้  คิด อ ย า ก จะมี ของคนอื่น

ไม่สนแม้ว่าเขาจะมีเจ้าของ หรือมีครอบครัวอยู่แล้ว

เพียงเพราะแค่ อ ย า ก ได้ อ ย า ก จะมี และต้อง

เอาให้ได้ ใครจะทุกข์ ส า หั ส เจ็บปวด แทบขาดใจ

ก็ไม่สน คน แ บ บ นี้ เรียกว่า “ คนใจ บ า ป ”

เปรียบเหมือน เ ด รั จ ฉ า นในร่างมนุษย์

ไม่รู้จักผิดชอบ ชั่ ว ดี กระทำผิดโดยไม่คิดถึงกรรม

ที่จะตามมา ไม่ต้องรอให้ตก น ร ก 

ผลของการกระทำก็ตามหลอกหลอน

หาคนที่รักจริงใจได้ ย า ก ยิ่งเป็นผู้หญิง

ก็จะหาความสุขไม่ได้ หากเป็นชายก็ต้อง

ทุกข์ระทม จิตใจกระวนกระวาย ร้อนรนตลอดเวลา

ยิ่งคนศีลเสมอกันมาเจอกัน อำนาจกรรม

ชั่ วจะดึงดูดกันอย่างรุ นแร ง รักแรง หลงแรง

จนดี ชั่ ว ไม่รู้จัก หน้ามืดตา มั ว สุดท้ายก็กอด

คอกันลง น ร ก ทุกข์หนักทางใจ

หาทางออกไม่ได้ ที่เห็นยังสุขอยู่

เพราะบุญเก่าหรอกหน้า กรรมใหม่ที่สร้างขึ้น

ยังไงก็ชดใช้ หากจะบอกว่า ขอสุขก่อนอะไร

จะเกิดก็ตาม เพราะเลือกแล้ว ก็คงไม่มีใครขัดได้

ความสุขที่ได้มามันเป็นเพียงสุข ชั่ ว คราว

แต่ความทุกข์ที่ตามมาช่าง ย า ว นาน

ชั่ ว กั ป ชั่ ว กั ล ป์ อยู่บนคราบน้ำตา

ของคนอื่นที่ทุกข์ทรมาน ต่อให้คุณไม่ได้ไปยุ่งกับเขา

อยู่อย่างเงียบๆ ยังไงก็ผิด อย่าได้ตามหา

เหตุผลมาบอกว่าตัวเองถูกเลย

อย่าแก้ตัวให้ตัวเองดูดี รู้ตั้งแต่ไม่พรากเขามา

จากคนอื่นเพียงเพื่อสนองความต้องการของตัวเอง

เขียนและเรียบเรียง : จิปาถะ

Facebook Comments