คนเราต่างกัน เพียง 6 ข้อเท่านั้น

แนวคิด

คนเราต่างกัน เพียง 6 ข้อเท่านั้น

มีคำกล่าวที่ว่า

”อย่ารอให้เก่งแล้วค่อยลงมือทำ เพราะคนเราลงมือทำแล้วจึงเก่ง อะไรก็ย ากหากไม่เริ่มลงมือทำ”

แท้จริงแล้วคนเรา ล้มเหลว หรือ สำเร็จ ต่างกัน เพียงนิดเดียว สิ่งเหล่านี้เป็นตัวชี้วัดได้

1. คุณทำงานไปวัน เขาตั้งใจทำงาน

ดังนั้นเขากลายเป็นหัวหน้าของคุณ

2. คุณกำลังเพลิดเพลินกับการใช้จ่าย

เขากำลังเพลิดเพลินกับการสร้างธุรกิจ สร้างรายได้

ดังนั้นเขาสมบูรณ์มั่งคั่งมากกว่าคุณ

3. คุณนอนอู้อยู่บนเตียง เขากำลังออกกำลังกายอยู่

ดังนั้นเขามีสุขภาพดีกว่าคุณ

4. คุณกำลังหาข้ออ้างเลี่ยงความผิด เขากำลังแก้ไขปัญหาที่เกิດขึ้น

ดังนั้นธุรกิจการงานของเขาประสบความสำเร็จมากกว่าคุณ

5. คุณกำลังทำโครงการวันนี้ให้เสร็จ เขากำลังวางแผนโครงการของปีหน้า

ดังนั้นเขาจึงสามารถครอบครองโอกาสมากกว่าคุณ

6. คุณกำลังคิดถึงแต่ผลประโยชน์ของตัวเอง

เขากำลังคิดและพิจารณาถึงผลประโยชน์ของอีกฝ่ายหนึ่ง

ดังนั้นเขาจึงมีความสัมพันที่ดีกับผู้คนมากกว่าคุณ

สิ่งเหล่านี้คือเ รื่ อ งง่าย ที่ทุกคนต่างรู้อยู่แก่ใจ แต่ไม่ลงมือทำ

หรือ ลงมือทำ ครึ่งกลาง ไม่ทุ่มเทให้เต็มที่

เพียง นี้ก็บ่งบอกอนาคตของตัวคุณเองได้แล้ว

ความสำเร็จไม่ใช่เ รื่ อ งของ โชค วาสนา

ความสำเร็จไม่มีปาฏิหาริย์ มีเพียง ลู่ทาง และ

การลงมือทำอย่างต่อเนื่องแบบไม่หยุดเท่านั้น

ชนะผู้อื่นได้สิบครั้งก็ไม่สู้ชนะใจตนเองได้เพียงครั้งเดียว

ความสำเร็จจะตกเป็นของผู้ที่มี ความพย าย าม และ ไม่ยอมแพ้

เดินทางไกลต้องมีก้าวแรก หากไม่เริ่มต้นก็ไม่มีวันได้ออกเดินทาง

สิ่งที่ไม่ได้เริ่มต้นในวันนี้ ก็จะไม่มีทางสำเร็จในวันพรุ่งนี้เช่นกัน

Facebook Comments