คน 2 ประเภท ที่ควรเคารพและยกย่อง

แนวคิด

คน 2 ประเภท ที่ควรเคารพและยกย่อง

1. หญิงสาวที่ยอมกัดก้อนเกลือกินกับชายหนุ่มเมื่อเขาลำบาก

2. ชายหนุ่มที่ซื่อสัตย์ต่อหญิงสาวเมื่อวันที่เขารุ่งเรือง

คน 2 ประเภท ที่ควรรั กษ าไว้

1. คนรักที่ร่วมทุกข์ร่วมสุขมาด้วยกัน

2. มิตรสหายที่เกื้อกูลไม่ทอดทิ้งกัน

คน 2 ประเภท ที่ควรถนอมไว้

1. คนที่กล้าให้คุณยืมเงิน

2. คนที่ห่วงใยคุณอย่างแท้จริง

คน 2 ประเภท ที่เราควรรับผิดชอบ

1. คนที่ให้กำเนิดคุณ

2. คนที่คุณให้กำเนิด

คน 2 ประเภท ที่ควรถอยห่าง

1. คนที่เห็นเราได้ดีก็รีบยื่นมือเข้ามาขอมีส่วนร่วม

2. คนที่เห็นเราลำบากแต่กลับหลบลี้หนี้หายไม่ยอมโผล่หน้า

คน 2 ประเภท ที่ควรปฏิเสธ

1. คนที่ทำงานโดยปราศจากคุณธรรม

2. คนที่จัดการกับปัญหาโดยปราศจากมโนธรรม

โลกนี้เป็นของที่เรียกกันว่า ต่างกรรมต่างวาระ

ในชีวิตของคนเราก็เช่นกัน

มีคนที่คอยเกื้อกูลและอุ้มชูเรา

และมีคนที่เราเคยเกื้อกูลและอุ้มชูเขา

จงจดจำคนที่เคยเกื้อกูลคุณ

และลบลืมว่าคุณเคยเกื้อกูลใคร

ชีวิตเช่นนี้จะเป็นสุขมากยิ่งขึ้น…

Facebook Comments