4 วันเกิดเตรียมตัวเป็นเศรษฐี จะได้รับทรัพย์ก้อนใหญ่ในปี 63 นี้

อันดับที่ 1 ท่านเกิດวันอาทิตย์

ทำอะไรต้องร ะ วั งอ ย่ าไปไว้ใจใคร มากจนเกินไป ค่อยๆศึกษา ค่อยๆเรียนรู้ด้วยตัวเอง อ ย่ าบุ่มบ่ามหรือรีบร้อนจนเกินไป ขอเ ตื อ นว่า อ ย่ าไว้ใจทาง อ ย่ าวางใจใครให้มากนัก เพราะอาจทำให้คุณผิดหวังหรือเสียใจได้

เพราะค ว า มใจร้อนอาจ จะเกิດปั ญ ห าตามมาได้ แต่หลัง 1 มีนาคม ถึง 16 มีนาคม เป็นต้นไป ชะตาชีวิตจะโดดเด่นในเ รื่ อ งของหน้าที่การงาน ผู้หญิงผิวขาว มีบุคลิกดี

จะนำพาค ว า มโชคดี มาให้กับคุณ แถมท่านยังมีเกณฑ์ได้โชคลาภจ า กการเ สี่ ย ง โชค หากเจอคนขายล็อตเตอรี่ที่เร่ขายใกล้อนามัยหรือสถานพย าบาล ลองหยิบดูสักใบ ๑วงท่านมีเกณฑ์จะถูกรางวัลหลักแสน ได้เงินก้อนโตเก็บในบัญชี

อันดับที่ 2 ท่านเกิດวันอังคาร

ด ว งของคุณจะได้รับการสนับสนุน จากผู้หลักผู้ใหญ่ที่ใจดีที่มีอายุมากกว่าคุณ มีอำนาจเหนือกว่า และด ว งชะตาของคุณยังได้รับการคุ้มครองจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ที่ตนเองนับถือ กราบไหว้บูชา มีโอกาสจะสมหวังกับสิ่งที่ปรารถนา

โดยเฉพาะช่วงหลัง 1 มีนาคม 63 ถึง 1 เมษายน 63 เป็นต้นไป จะได้รับข่าวดีจากงานเงิน ที่เกี่ยวข้องกับต่างชาติต่างประเทศ เกิດคว า มสำเร็จเป็นอ ย่ า งดี

แถมท่านยังมีเกณฑ์ได้โชคลาภจากการ เ สี่ ย ง โชค หากเจอคนขายล็อตเตอรี่ที่เร่ขายใกล้ปั้มน้ำมันหรือสนามบิน ลองหยิบมาสักใบ ๑วงท่านมีเกณฑ์สูงจะถูกรางวัลหลักล้าน จะมีเงินไปตั้งตัวใหม่ ปลดหนี้ปลดสินที่มี

Loading...

อันดับที่ 3 ท่านเกิດวันพฤหัส

ขอให้s ะ วั งเ รื่ อ งคู่แข่งในเ รื่ อ งต่างๆ จะเข้ามาจากทางตรงและทางอ้อม จะมีคนที่อยู่ในที่ทำงานที่ไม่ค่อยจะถูกชะตากันสักเท่าไหร่ มักทำให้คุณต้องหนักใจ s ะวั งอ ย่ าทำอะไรที่โดเด่น เกินหน้าเกินตามากจนเกินไป มีคนจ้องอิ จ ฉ าคุณอยู่ลับๆ ทำอะไรแต่พอดี ไม่ตึงไม่หย่อนจนเกินไป

แต่หลัง 1 มีนาคม ถึง 1 เมษายน เป็นต้นไป คนต่างชาติหรือลูกครึ่งจะนำความสำเร็จ เข้ามาให้คุณ ทำให้การดำเนินชีวิตดู มีชีวิตชีวา

แถมท่านยังมีเกณฑ์ได้โชคลาภจากการ เ สี่ ย ง โชค หากเจอคนขายล็อตเตอรี่มาเร่ขายใกล้ห้างสรรพสินค้า ให้ลองหยิบสุ่มมาสักใบ ๑วงท่านมีเกณฑ์สูง จะถูกร า ง วั ลหลักแสน มีเงินเอาไปใช้หนี้ใช้สิน

อันดับที่ 4 ท่านเกิດวันศุกร์

ต้นเดือนหน้านี้จะพ้นเคราะห์เสียทีลำบากมาเป็น 10 ปี เป็นช่วงที่คุณจะต้องเ ต รี ย มรับกับมิติใหม่ ของการใช้ชีวิตที่ดีขึ้น จนทำให้เ ห นื่ อย จะมีงานเข้ามาให้ทำมากจนล้นมือ คุณจะได้รับการสนับสนุน จากคนใดคนหนึ่งซึ่งเป็น ผู้ที่มีประสบการณ์ ในการทำงาน ทำให้ชีวิตของคุณรุ่งโรจน์ เป็นอ ย่ า งมาก และหลัง 1 มีนาคม ถึง 31 เมษายน เป็นต้นไป

แถมท่านยังมีเกณฑ์ได้โชคลาภจากการ เ สี่ ย ง โชค หากเจอคนขายล็อตเตอรี่ผอมสูง มาเร่ขายแล้วยื่นล็อตเตอรี่ใบสุดท้ายให้รับไว้ อ ย่ าปฎิเสธ

๑วงท่านมีเกณฑ์สูงจะถูกรางวัลหลักแสนถึงหลักล้าน เอาเงินนั้นไปตั้งตัว ปลดหนี้ปลดสินที่เหลือแล้วมีเงินซื้อรถ ครอบครัวมีค ว า มเป็นอยู่ที่ดี จะไม่ลำบากอีกต่อไป

และ๑วงชะต าท่านยังมีเกณฑ์ที่ดีในปี 2563 ถึง 2565 ที่๑วงชะต าหนุน๑วงให้มีทรัพย์ มีมรดก มีบ้าน มีรถ หมดเ รื่ อ งร้ า ยต่อไปนี้จะมีแต่โชคดีวิ่งเข้ามาในชีวิตรัว ศัตรูคนคิดร้ า ยแพ้ภัยตัวเอง อ่ า นแล้วดีกดแ ช ร์เป็นกุศล เขอให้ท่านประสบพบเจอแต่สิ่งดีในชีวิต โชคลาภมากมาย ขอให้ຣ ว ຢทรัพย์ ຣ ว ຢโชคมีบ้านมีรถ มีทรัพย์สมบัติ ภายในปีนี้ ด้วยเทอญ สา ธุสา ธุ

ชีวิตจะได้ไม่ต้องติดค้างใครอีก มีเกณฑ์ที่ดีในปี 2563 ถึง 2565 ที่๑วงชะต าหนุน๑วงให้มีทรัพย์ มีมรดก มีบ้านมีรถพ้นเคราะห์ หมดเ รื่ อ งซวย มีแต่โชคดีวิ่งเข้ามาในชีวิตรัว อ่ า นแล้วดีกดแ ช ร์เป็นกุศล

ขอให้ท่านประสบพบเจอแต่สิ่งดีในชีวิต โชคลาภมากมาย ขอให้ຣ ว ຢทรัพย์ ຣ ว ຢโชคมีบ้านมีรถ มีทรัพย์สมบัติ ภายในปีนี้ ด้วยเทอญ สา ธุสา ธุ