ช่วยเสริมศิริมงคลให้คนภายในบ้าน ไหว้ขอขมาเจ้าที่ ท่านจะให้โชคกับคนในบ้าน

ขอขมาเจ้าที่ในบ้าน ท่านจะให้โ ช ค กับคนในบ้านตลอด

เป็นอีกหนึ่งส า ระประโยชน์ดีๆ สำหรับใครที่ทำบ่อย

ท่านจะให้โชค เปิดทางสว่าง

ชีวิตราบรื่น ทำไมต้องไหว้เจ้าที่กลางบ้าน เจ้าที่ที่อยู่ในตัวบ้าน

คือเจ้าที่เจ้าทางเจ้าของบ้านของเรือน ซึ่งต่างกับศาลพระภูมิ

ที่เป็นเจ้าที่ที่เราเชิญท่านลงมาเพื่อปกปักรั กษ า

การไหว้ดังกล่ า วจึงเป็นการไหว้เจ้าที่ที่มีอยู่แล้วในตัวบ้าน

ดังนั้น เราจึงควรไหว้ทุก 3-6 เดือนต่อครั้ง (เป็นอย่างน้อย)

เพื่อเป็นการขอขมาในบางครั้งที่ทำอะไรล่วงเกินไป โดยสามารถไหว้ได้เอง

ทุกเวลาเที่ยงของวันอังคารและวันเส า ร์ เพราะถือเป็นวันรับ

โดยให้จัดเตรียมอุปกรณ์การไหว้ดังนี้

วิธีการไหว้เจ้าที่กล า งบ้าน

1 เทียน 1 คู่ ธูป 5 ด อ ก

2 ดาวเรือง 9 ด อ ก

3 น้ำ 5 แก้ว

4 ผลไม้ 9 อย่าง เพื่อความเป็นศิริมงคล

5 หมากพลู 9 คำ

ซึ่งผลไม้แต่ละชนิดก็มีความหมายแตกต่างกัน เช่น

องุ่น เพื่อช่วยในเ รื่ อ งการเงิน หรือทรัพย์สมบัติที่เพิ่มพูนขึ้น

Loading...

กล้วย จะช่วยให้สิ่งต่างที่ทำง่ายขึ้น

แก้วมังกร เพื่อช่วยในเ รื่ อ งการปกครอง

ลูกน้องบริวารสำหรับเจ้าของกิจการ

สับปะรด เพื่อจะได้มีหูตากว้างไกล

วิธีการจัดของ

ให้ใช้ผ้าขาวปูกลางบ้าน โดยหันหลังให้กับประตูหน้า

แล้วเ อ า ของทุกอย่างวางบนผ้าขาว จากนั้นให้จุดธูปเทียนแล้วกล่ า วขอขมาว่า

“ข้าแต่เเจ้าที่เจ้าทาง เจ้าของที่เจ้าของทาง เจ้าของบ้านเจ้าของเรือนบ้านเลขที่.

บ้านหลังนี้ วันนี้เป็นวันดี ข้าพเจ้า(ชื่อ-นามสกุล) นำเครื่องสักการะบูชามาตั้งถวาย

เพื่อขอขมาก ร ร ม หากมีสิ่งใดก็ตามที่ข้าพเจ้าไได้ทำผิดไปทั้งตั้งใจก็ดีไม่ตั้งใจก็ดี

ทั้งรู้ก็ดีไม่รู้ก็ดี ข้าพเจ้าขออโหสิก ร ร มท่าน ขอท่านจงโปรดงดโ ท ษ

เ ว้ นโ ท ษและอโหสิก ร ร มให้แก่ข้าพเจ้าด้วยเทอญ

และโปรดช่วย…. (อธิฐานขอตามปรารถนา)”

จากนั้นให้รอจนธูปหมด (ภายในบ้าน) แล้วค่อยดับเทียน

และล าผลไม้ โดยวิธีการก็คือให้จับที่ตัวพาน

หรือถาดผลไม้แล้วพูดว่า

“ขอแดนขอชานให้ลูกให้หล านกิน เพื่อความเป็นศิริมงคล”

จากนั้นก็นำไปทานได้เลย

ขอบคุณแหล่งที่มา อาจารย์นิ่ม เทวจิตศิษย์ปู่

Loading...