ท่านที่เกิ ดวันจันทร์ เป็นคนที่มีโชคชะตา มาเล่นตลกด้วยตลอด จะทำอะไรก็ดูเหมือน จะไม่ได้ดั่งใจ จนทำให้รู้สึกท้อแท้ต่อชีวิต ไปเลยแต่พอผ่านมาถึงช่วงนี้ ด ว งช ะตาก็เริ่มเห็นแววว่าจะดียิ่งขึ้น กว่าเดิมเยอะเลย

แต่จะต้องมีสติและประคองชีวิตให้ดีเพราะว่าคุณยังมีอีกหลายชีวิตรอบข้าง ที่จะต้องดูแล

ในวันหวย ออกที่จะถึงนี้มีเกณฑ์จะได้รับทรัพย์ก้อนใหญ่ถูกหวยรางวัลใหญ่จนกลายเป็นเศรษฐี มีเงิ นทอ งมากมายแล้วยังมีเกณฑ์จะได้ โ ช ค จ าก ผู้ ใ ห ญ่ยื่ น ม า ใ ห้อีกด้วย ทำให้มีเงิ นนำไปลงทุนอีกเยอะเลย เก็บโชคของคุณเอาไว้แล้ว จะมีสิ่งดีตามเข้ามาภายในเดือนหน้า

ท่านที่เกิ ดวันพุธ ท่านที่เกิ ดวันพุธค่อนข้างมีความโดดเด่นมาก สร้างตัวสู้ชีวิตเ รื่ อ งเงิ นก็ตาม แต่ก็เหนื่อยมากเหมือนกัน เพราะว่าทำอยู่คนเดียวมี ปั ญ หาก็แก้อยู่คนเดียวมาตลอด

ทำความดีอะไรก็มักไม่มีใครมองเห็น มักจะโดนว่าอยู่ตลอดเวลานี้มักทำอะไรก็ไม่ดีแต่ก็ไม่เสมอไป เพราะด ว งชะตาของคุณจะเปลี่ยนไปดีขึ้นเรื่อย บอกเลยว่ามีลุ้นอย่ างมากที่ จ ะ ไ ด้ รั บ โ ช คมีเงิ นก้อนใหญ่

โชคลาภไหลเข้ามาจน มีเงิ นมีทอ งสำหรับตั้งตัว มีเงิ นซื้อบ้านสร้างบ้าน

ท่านที่เกิ ดวันอาทิตย์ ท่านที่เกิ ดคนอาทิตย์วันนี้ เป็นคนใจร้อน อย า กจะให้ลดความโมโหล งมาหน่อยมีสติเยอะ เข้าไว้ เพื่อไม่ให้เกิ ดเ รื่ อ งวุ่นวายแม้ ด ว ง ช ะ ต าจะมีขึ้นลงอยู่บ้างแต่เดี๋ยวก็คงที่แล้ว ด ว งกำลังมาแรงเลย เด่นเ รื่ อ งงานมาก เงิ นเ ดื อ น จ ะ ขึ้ น ไ ด้ รั บตำแหน่งใหม่

และจะมีโชครับเงิ นก้อนใหญ่เข้ามาใช้จ่ายตลอดแบบไม่ข า ดมือ เพราะได้มาจากรางวัลสลาก ที่ซื้อเอาไว้ มีเงิ นมากพ อ จ ะ เ ก็บสะสม แล้วนำไปลงทุนได้ตามที่ต้อง ก า ร ไ ด้ เ ล ย