ทำนายเหตุการณ์จากลักษณะสัตว์หรือสิ่งมีชีวิตตกใส่

สัตว์ตกกลางที่ผู้คนชุมนุมกันอยู่ – อันตรายจะเกิดแก่คนเหล่านั้น

สัตว์ตกต า ยกลางที่ผู้คนชุมนุมกันอยู่ – คนเหล่านั้นจะเสียญาติ

สัตว์ตกกลางที่ผู้คนชุมนุมกันอยู่ สัตว์นั้นเกือบต า ย – คนเหล่านั้นจะต้องพลัดพรากจากกัน

นั่งคนเดียวหรืออยู่กับญาติมิตร สัตว์ตกเบื้องหน้า – ท่านจะได้ลาภ

นั่งคนเดียวหรืออยู่กับญาติมิตร สัตว์ตกเบื้องซ้าย – ท่านจะได้รับความทุกข์ต่าง

นั่งคนเดียวหรืออยู่กับญาติมิตร สัตว์ตกเบื้องขวา – ญาติพี่น้องจะมาหาท่าน

นั่งคนเดียวหรืออยู่กับญาติมิตร สัตว์ตกเบื้องหลัง – คนเลวจะใส่ร้ า ยท่าน

นั่งคนเดียวหรืออยู่กับญาติมิตร สัตว์ตกถูกศีรษะ – เจ้านายจะให้ลาภและเกื้อหนุน จะ

ประสบความสำเร็จในสิ่งที่ท่านต้องการหรือมุ่งหวังไว้

นั่งคนเดียวหรืออยู่กับญาติมิตร สัตว์ตกถูกหน้า – ท่านจะได้คู่ครอง

นั่งอยู่แล้วสัตว์ตกถูกมือซ้าย – ญาติของท่านจะถึงแก่กรรม

นั่งอยู่แล้วสัตว์ตกถูกมือขวา – ท่านจะได้ลาภและทรัพย์สมบัติมากมาย ประกอบการค้ามีกำไรงาม ได้รับมรดก ชนะคดีความ

นั่งอยู่แล้วสัตว์ตกถูกแขนขวา – จะได้ลาภอันประเสริฐ

นั่งอยู่แล้วสัตว์ตกถูกแขนซ้าย – จะมีภัยมาถึงตัว

นั่งอยู่แล้วสัตว์ตกถูกบ่าหรือไหล่- จะเกิดศัตรูเพราะเ รื่ อ งชู้สาวหรือเพราะผู้หญิง

นั่งอยู่แล้วสัตว์ตกถูกท้อง – ชายจะได้ลาภ หญิงจะพบเนื้อคู่ ถ้าเป็นหญิงไม่โสดจะได้บุตร

นั่งอยู่แล้วสัตว์ตกถูกหู – ให้ระวังอันตราย

นั่งอยู่แล้วสัตว์ตกถูกเท้าขวา – จะได้ลาภแต่ระวังตัวเอาไว้บ้างจึงจะปลอดภัย

นั่งอยู่แล้วสัตว์ตกถูกเท้าซ้าย – มิตรจะให้ของที่พึงพอใจ

สัตว์ตกแล้วไปทางทิศตะวันออก – จงระวังทรัพย์สิน

สัตว์ตกแล้วไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ – มิตรจะให้ลาภและช่วยให้พ้นทุกข์

สัตว์ตกแล้วไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ – จะได้ลาภอันประเสริฐ

สัตว์ตกแล้วไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ – จะได้ลาภมากมาย

สัตว์ตกแล้วไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ – จะได้ลาภจากเมืองไกล หรือได้เมื่อเดินทาง

สัตว์ตกแล้วไปทางทิศใต้ – จะได้รับข่าวดี

สัตว์ตกแล้วไปทางทิศเหนือ – จะได้พบกับมิตรสหายเก่า

สัตว์ตกแล้วแน่นิ่งอยู่นาน – ระวังอันตรายต่าง ไว้บ้างจึงจะปลอดภัย

สัตว์ตกแล้วสัตว์นั้นไปอย่างลำบาก – ท่านจะพบกับความผิดหวัง

สัตว์ตกแล้วสัตว์นั้นเดินวนเวียน – ระวังจะขัดใจกับญาติ

สัตว์ตกแล้วสัตว์นั้นวิ่งขึ้นฝา – ท่านจะโชคดี

สัตว์ตกแล้วสัตว์นั้นวิ่งออกทางประตู – ท่านจะอยู่เย็นเป็นสุข

สัตว์ตกแล้วสัตว์นั้นออกไปทางหน้าต่าง – ความเจ็บป่ ว ยไข้ของท่านจะหายสิ้น

สัตว์ตกแล้วสัตว์นั้นนำหน้าท่านไป – ถือเป็นนิมิตที่ดี

สัตว์ตกขวางหน้าแล้วสัตว์นั้นนิ่ง – จงอย่าเดินต่อไป

สัตว์ตกทางหัวนอน – หญิงโสดจะได้พบเนื้อคู่ ถ้าไม่โสดจะได้บุตร

สัตว์ตกทางปลายเท้าผู้ชาย – จะพบกับมิตรใหม่

สัตว์ตกทางปลายเท้าผู้หญิง – หญิงโสดจะพบเนื้อคู่ ถ้าหญิงไม่โสดจะได้บุตรสาว

ขอบคุณแหล่ที่มา thaiorc dot com

Facebook Comments