เปิดพระนาม สมเด็จพระอัครมเหสี พระราชินี ทุกรัชกาลแห่งกรุงรัตนโกสินทร์

นับตั้งแต่รัชสมัย พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ปฐมกษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรี กรุงรัตนโกสินทร์ได้มี พระอัครมเหสี ดังนี้

รัชกาลที่ 1 – สมเด็จพระอมรินทราบรมราชินี

รัชกาลที่ 2 – สมเด็จพระศรีสุริเยนทราบรมราชินี

รัชกาลที่ 3 – มิได้สถาปนา

รัชกาลที่ 4 – สมเด็จพระนางเจ้าโสมนัสวัฒนาวดี, สมเด็จพระเทพศิรินทราบรมราชินี

รัชกาลที่ 5 – สมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง, สมเด็จพระศรีสวรินทิราบรมราชเทวี พระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า, สมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ พระบรมราชเทวี

รัชกาลที่ 6 – สมเด็จพระนางเจ้าอินทรศักดิศจี พระวรราชชายา (สมเด็จพระนางเจ้าอินทรศักดิศจี พระบรมราชินี)

รัชกาลที่ 7 – สมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี พระบรมราชินี

รัชกาลที่ 8 – มิได้ทรงอภิเษกสมรส

รัชกาลที่ 9 – สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

รัชกาลที่ 10 – สมเด็จพระราชินีสุทิดา