10 สายงาน ที่กำลังเป็นที่ต้องการของตลาด

10 สายงาน ที่กำลังเป็นที่ต้องการของตลาด

ในปัจจุบันอัตราการแข่งขันของคนรุ่นใหม่ เพิ่งจบต้องตกงานกันเยอะมากจนล้นตลาดแรงงาน

แต่ก็มีสายงานบางสายงานที่เป็นที่ต้องการของตลาดแรงงาน จนขาดไม่ได้ จบมาแล้วมีงานทำ

โดยจากกรณีที่ นายวรรณชัย ไพบูลย์บารมี ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายปฏิบัติการ

แห่งแมนพาวเวอร์กรุ๊ป ซึ่งถือเป็นบริษัทเกี่ยวกับบุคลากรและที่ปรึกษาด้านแรงงานที่มีชื่อเสียง

ออกมาเผยถึงภาพรวมของตลาดแรงงานที่น่าสนใจในบ้านเรา โดยในปีนี้นั้นการจ้างงานอาจอยู่ในภาวะ

ชะลอตัว และคาดว่าอัตราการว่างงานอาจจะเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 1.1-1.2 หรือราว 4 แสนคนเลยทีเดียว

จากจำนวนผู้ใช้แรงงานที่มีอยู่กว่า 38 ล้านคน และทราบกันหรือไม่คะว่าสาเหตุหลัก ที่ทำให้เศรษฐกิจ

ทั่วโลกนั้นเกิดการชะลอตัว สาเหตุหลักมาจากปัญหาการค้าระหว่าง ส ห รั ฐ อ เ ม ริ กา และ จี น

รวมไปถึงความผันผวนของค่าเงิน ในแต่ละประเทศ ซึ่งสาเหตุเหล่านี้ส่งผลไปถึงภาคการส่งออก

และนำเข้าโดยตรง โดยเฉพาะประเทศที่เป็นฐานการผลิตและเมืองอุสาหกรรมแบบบ้านเรานั่นเอง

สำหรับกลุ่มสายงานที่ยังได้รับความนิยมจากนายจ้างและเป็นที่ต้องการของตลาดนั้น

จะประกอบด้วย 3 กลุ่มหลักดังนี้

กลุ่มวิชาชีพ ได้แก่ แพทย์ วิศวกร ทนาย

กลุ่มดิจิทัล ได้แก่ ด้านไอที โปรแกรมเมอร์

กลุ่มอาชีพอิสระที่หารายได้เสริมจากแพลตฟอร์มต่างเป็นต้น

แต่ทั้งนี้ทั้งนั้น ยังมีข้อจำกัดในด้านภาษาอยู่มาก การเสริมทักษะในด้านภาษาและแรงงาน

จึงเป็นส่วนสำคัญในการพัฒนาคน และเพื่อตอบโจทย์ รองรับกลุ่มอุสาหกรรมเป้าหมาย

เพื่อให้มีศักยภาพมากยิ่งขึ้น นางสาวสุธิดา กาญจนกันติกุล ผู้จัดการฝ่ายการตลาด

เผยผลการสำรวจอัตราความต้องการของตลาดแรงงานในปัจจุบันซึ่งมีสัดส่วนความต้อง

การจัดเป็น 10 อันดับ ได้ดังนี้

10 อันดับสายงานที่เป็นที่ต้องการของตลาดแรงงาน

1. งานขายและการตลาด 22.65%

2. งานการเงินและบัญชี12.16%

3. งานวิศวกรและการผลิต 8.62%

4. งานไอทีและโปรแกรมเมอร์ 8.11%

5. งานด้านธุรการ 7.15%

6. งานบริการลูกค้า 6.39%

7. งานช่วงระยะสั้น 6.28%

8. งานระดับผู้บริหาร 5.63%

9. งานบริหาร ท รั พ ย า ก ร บุคคล 5.02%

10. งานโลจิสติกส์และการขนส่ง 3.04%

ข้อมูลเหล่านี้ถือเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง สำหรับคนวัยทำงาน หรือคนที่เพิ่งจบใหม่ เพระานอกจากจะได้รู้

เกี่ยวกับความต้องการของตลาดแรงงาน เรายังสามารถพัฒนาทักษะในด้านต่างๆ หรือศึกษาต่อในด้านไหน

เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการทางการตลาดแรงงาน ลดโอกาสการตกงานได้มากยิ่งขึ้น

ขอบคุณข้อมูล : แมนเพาเวอร์กรุ๊ป

เรียบเรียงข้อมูล : จิปาถะ

Facebook Comments