7 อาชีพ ที่จะถูกเทคโนโลยีเข้ามาแทน

เพจเฟสบุ๊ก กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

ได้โพสต์บทความเกี่ยวกับอาชีพที่จะทดแทนด้วย

เทคโนโลยีในอนาคต 7 อาชีพด้วยกัน

ในปัจจุบันเทคโนโลยีพัฒนาไปไกลอย่างน่าตกใจ

เราสามารถพบเห็นได้ทั่วไปในข่าวทั่วไปและ

โลกออนไลน์ ตัวอย่างเช่น ซุปเปอร์มาเก็ตที่

ไม่มีพนักงานในจีน ที่มีระบบAIเข้ามาทำหน้าที่แทน

เป็นต้น อีกไม่กี่ปีข้างหน้าอาชีพบางอาชีพอาจ

ไม่จำเป็นต้องใช้มนุษย์แล้ว เพราะมีเทคโนโลยี

เข้ามาทดแทน มีอาชีพอะไรบ้างมาดูกันเลย

1. ค น ในสายการผลิต เทคโนโลยีหุ่นยนต์ และสมองกล AI

จะเข้ามาแทนที่แรงงานมนุษย์ทั้งหมดในโรงงาน

2. พนักงานสื่อสิ่งพิมพ์ E-BOOK อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์จะเข้ามา

มีบทบาทมากยิ่งขึ้น ธุรกิจสิ่งพิมพ์จะหายไป ทั้งหนังสือพิมพ์ นิตยสาร

ทุกอย่างจะมาในรูป แ บ บ ดิจิทัล

3. พนักงานธนาคาร การทำธุรกรรมการเงิน แ บ บ ออนไลน์

และแอพพลิเคชั่นโมบายล์แบงกิ้ง จะถูกใช้งานทดแทนสาขาธนาคาร

อย่างเต็มรูป แ บ บ ลูกค้าไม่จำเป็นต้องเข้าสาขาอีกต่อไป

4. ค น ขับรถแท็กซี่ เทคโนโลยี 5G และ IoT จะทำให้เกิดบริการ

รถยนต์ไร้ ค น ขับที่สมบูรณ์ มีความแม่นยำในเส้นทาง

สามารถควบคุมความเร็วและความปลอดภัยตามกฏจราจร

ทำให้สามารถเข้ามาทดแทนพนักงานขับรถได้

5.นายหน้าทัวร์ นักท่องเที่ยวจะสามารถทำการเช็คข้อมูล

เปรียบเทียบราคา และวางแผนการเดินทาง ผ่านเว็บไซต์

และแอปพลิเคชั่นด้วยตนเองทั้งหมด

6. ผู้ประกาศข่าว ผู้ประกาศข่าวปัญญาประดิษฐ์สามารถทำงานได้

24 ชั่ วโมงต่อวันทั้งบนเว็บไซต์และช่องทางบนสื่อสังคมออนไลน์ต่าง

ซึ่งจะช่วยลดค่าใช้จ่ายด้านการผลิตได้มาก

7. พนักงานขาย หรือ แคชเชียร์ ผู้บริโภคจะสามารถซื้อสินค้า

และชำระเงินผ่านระบบออนไลน์ หรือแอปพลิเคชัน

ขอขอบคุณแหล่งข้อมูล : Sanook

Facebook Comments