น้ำ ย า ปรับผ้านุ่มไม่ได้ อั น ต ร า ย ต่อสุขภาพ

“น้ำ ย า ปรับผ้านุ่ม ไม่ได้  อัน ต ร า ย ต่อสุขภาพ”

บทความนี้ถูก แ ช ร์ ออกไป  อ ย่ า ง แพร่หลายอีกแล้ว

มีคำเตือนจาก “หมอนอกกะลา Santi Manadee”

ว่าห้ามใช้น้ำ ย า ปรับผ้านุ่ม  เพราะมีสารออก ฤ ท ธิ์

คล้ายฮอร์โมน เ พ ศ หญิง จะทำให้ลูกสาวใจแตกก่อนวัย

ลูกชายจะไม่เป็นชาย รวมทั้งมีสารเคมี อั น ต ร า ยอื่นที่ไม่ดีต่อร่างกาย

โปรดอย่า แ ช ร์ ข้อมูลเท็จดังกล่าว ในน้ำ ย า ปรับผ้านุ่ม

ไม่มีสารหรือฮอร์โมนอะไรทั้งสิ้น หรือในสารอื่นที่ว่านั้น

ห็ไม่ได้เป็น อั น ต ร า ยแต่ อ ย่ า ง ไรและที่สำคัญ

“หมอนอกกะลา” ไม่ใช่หมอจริงๆ

และได้ออกมาโพสต์ข้อความข่าวสารที่เป็นเท็จประจำ

เ รื่ อ ง “ระวังการใช้น้ำ ย า ปรับผ้านุ่ม อาจจะเป็น อั น ต ร า ยต่อสุขภาพได้”

ทาง “ศูนย์ชัวร์ก่อน แ ช ร์ ” ของสำนักข่าวไทย อสมท.

ก็เคยทำบทความเรื่องนี้แล้ว ว่าไม่ใช่เ รื่ อ งจริง อย่าไป แ ช ร์ ต่อ

โดยได้มีการสอบถามตรวจสอบกับทาง รศ.ดร.กาวี ศรีกูลกิจ

ภาควิชาวัสดุศาสตร์ คณะวิท ย า ศาสตร์ จุฬาฯ แล้ว ได้คำสรุปว่า

– น้ำ ย า ปรับผ้านุ่มประกอบด้วยสารเคมี 2 ส่วนคือ ส่วนที่ทำให้ผ้านุ่ม

ได้แก่ กรดไขมันที่ได้จากสัตว์ เมื่อสัมผัสผิวผ้าจะทำให้เกิดความนุ่ม

ไม่แข็ง (ไม่ใช่ กรดน้ำมัน อย่างที่หมอนอกกะลากล่าว)

– และสารที่ให้กลิ่นหอม ติดทนนาน ซึ่งปัจจุบันใช้

สาร “เอทิลอะซีเตท-เบนซิลอะซีเตท” เพราะไม่เป็น อั น ต ร า ย

– ส่วนสารอื่น ที่ แ ช ร์ ในคลิปได้แก่ “มัสไซลีน” เป็นสารสังเคราะห์

เลียนแบบกลิ่นจากกวาง ปัจจุบันเลิกใช้แล้ว

-“คลอโรฟอร์ม-เบนซิลแอลกอฮอล์” ปัจจุบันก็ไม่ได้ใช้เช่นกัน

หรือหากมีสาร อั น ต ร า ยอื่น ก็จะถูกกำจัดระหว่างกระบวนการผลิต

นอกจากนี้ยังได้สัมภาษณ์ ศ.นพ.ประวิตร อัศวานนท์ หัวหน้าหน่วยผิวหนัง

คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ อธิบายว่า

– น้ำ ย า ปรับผ้านุ่มมีส่วนทำให้เกิดสารตกค้างในผ้า แต่มีปริมาณที่น้อยมาก

การสวมใส่เสื้อผ้าบนผิวหนังจึงไม่มีสารที่ซึมเข้าสู่ เ ลื อ ด จนส่งผลต่อฮอร์โมน

– ยกเว้นคนที่มีอาการแพ้ เกิดผื่น หากเปลี่ยนยี่ห้อแล้วหาย

ดังนั้นการใช้น้ำ ย า ปรับผ้านุ่มนั้นไม่ได้ส่งผล อั น ต ร า ยต่อร่างกายของเรา 

การใส่เสื้อผ้าที่ผ่านการใช้น้ำ ย า ปรับผ้านุ่มนั้นไม่ได้ทำเราเป็นอะไร

กระทู้ข่าวแจ้งเตือนของอสมท.

(ดู http://www.tnamcot.com/view/59760a40e3f8e40ad163b486)

ขอขอบคุณแหล่งข้อมูล : อ๋อมันเป็นอย่างงี้นี้นี่เอง by อ.เจษฎ์

Facebook Comments