เรา ไ ม่ ควรเก็บ ข ย ะ จาก ป า ก ใครมาใส่ใจเรา

เรา ไ ม่ ควรเก็บ ข ย ะ จาก ป า ก ใครมาใส่ใจ

ทุก ชี วิ ต ต่างมี บ า ด แ ผ ล ไม่ว่าชีวิตใคร ก็ต่างมี แ ผ ล ด้วยกัน

ทุกชีวิตต่างมี บ า ด แ ผ ล ไม่ว่าใครก็ต่างล้วน ผ่านอะไรต่างๆ มามากมาย

สิ่งที่เราพบเจอก็ทำให้เราเข้มแข็งขึ้น อาจมีล้มเหลวบ้างในบางครั้ง

ท้อใจเป็นบางเวลา ไม่ว่าจะเป็นเรื่องงาน เรื่องความรัก เราต่างอ่อนไหว

ง่ายต่อสิ่งต่างๆ ไม่เท่ากัน บางคนอาจเคย เ จ็ บ ป ว ด

เพราะคำถูก นิ น ท า ก็ อ ย่ า เก็บ ข ย ะ

จาก ป า ก ใครมาใส่ใจเราเลยทุกครั้งที่โดนดู ถู ก จะทำให้

เราเข้มแข็ง เพราะเราจะพัฒนาทำตัวเองให้ดีขึ้นไม่ใช่ทำเพื่อคนยอมรับ

แต่ทำเพื่อตัวเราเอง เป็นกำลังใจให้ตัวเองมาก

เชื่อมั่นในความตั้งใจของตัวเราเอง และเราจะผ่านช่วงเวลา

ที่ ย า ก ลำ บ า ก นี้ไปได้แน่นอน ทุก อ ย่ า ง มีทางออกเสมอ

ใช้สติคุยกับตัวเอง เคารพในตัวเองด้วยความจริงใจ

ในช่วงเวลาที่ ทุ ก อ ย่ า ง ไม่มีคำตอบถามตัวเอง เราต้องการอะไร

จาก เ รื่ อ ง ที่เราเจอ ที่เราเห็นอยู่นี้ แม้มีบาง ปั ญ ห า อาจไม่ได้

เข้ามาทางภายนอก แต่เริ่มจากภายใน ทบทวนคิดดี

ตั้งสติหาคำตอบให้ตัวเองออกมา เพราะ ชี วิ ต

มันส่งต่อไม่ได้ สิ่งที่เราทำได้คือคิดก่อน พู ด

คิดก่อนทำจึงเป็น เ รื่ อ ง สำคัญ คิดพินิจ อ ย่ า ง มีสติ

รู้ควรว่าจะเอ่ย ป า ก พู ด เวลาไหนและควรปิด ป า ก

ตอนไหนเพื่อจะได้ฟัง เพราะการเหนื่อยเพราะคนอื่นนั่งพักผ่อน

เดี๋ยวก็หายแต่ ขอ อ ย่ า ให้เหนื่อย ใจ ที่มาจากสาเหตุจากการกระทำ

ของเราเลยคิดดี พู ด ดี ทำดีเป็นสิ่งสำคัญ อ ย่ า ง น้อยเราก็สบายใจสุข

และใช้ ชี วิ ต อยู่บนโลกใบนี้ อ ย่ า ง มีความหมายแล้ว

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : โรสรินทร์ พุ่ม ฤ ท ธิ์

เรียบเรียงโดย : จิปาถะ

Facebook Comments