เรื่องเล่า “ดาวพลูโต”

เมื่อแรกเริ่มนักดาราศาสตร์ได้ค้นพบดาวเคราะห์ดวงใหม่ ใครๆ ต่างให้ความสนใจ ให้ความสำคัญ
จัดให้เป็นดาวเคราะห์ดวงที่ 9 ของระบบสุริยะ และตั้งชื่อว่า ” พลูโต ”

” ด า ว พ ลู โ ต ”
…ดาวเคราะห์ดวงเล็กที่สุดในระบบสุริยะ
…ดาวเคราะห์ที่ห่างไกลที่สุดในระบบสุริยะ
…ดาวเคราะห์ที่มีวงโคจรไม่เหมือนใครในระบบสุริยะ

เมื่อเวลาผ่านไป… หลายคนเริ่มลืมเลือนดาวพลูโต …แล้ววันนึง ดาวพลูโตก็หายไปจากระบบสุริยะ

” ด า ว พ ลู โ ต ” ถูกลดความคำคัญ อาจเป็นเพราะ  ขนาดที่เล็กเกินไป  ระยะทางที่ห่างไกลเกินไป หรือ อาจจะเป็นวงโคจรที่แตกต่างเกินไป…

…แต่ดาวพลูโต มันก็ยังอยู่ที่เดิม โคจรแบบเดิมๆ…

คงไม่ต่างจาก…” ฉัน ”

คนที่เธอเคยบอกว่าใช่… แล้ววันนึงเธอบอกว่าไม่ใช่แล้ว

” ด า ว พ ลู โ ต “