5 สิ่งที่ทำให้ชีวิตคู่ เปลี่ยนไป

5 สิ่งที่ทำให้ชีวิตคู่ เปลี่ยนไป

1 การถกเถียงเพื่อ เอาชนะ กัน

ใช้อารมณ์ พูดจารุ นแร ง

ไม่ให้เกียรติกันบ่อย

จนทำลาย ความรู้สึกดี ที่มีให้กัน

และทำลาย ความหอมหวาน ของความรัก

2 การไม่เคารพ ความเป็นส่วนตัว

ก้าวก่ายเ รื่ อ งส่วนตัว

แสดงออกถึงความ ไม่ไว้ใจ

ทำให้อีกฝ่ายอย า กอยู่ ห่าง

และยิ่งต้องการ โลกส่วนตัว มากขึ้น

3 ความคาดหวัง ในตัวอีกฝ่าย

ว่าเขาต้องได้ดั่งใจเรา

และพย าย าม เปลี่ยน เขา

ให้เป็นอย่างที่เราอย า กให้เป็น

มันสร้าง ความกดดัน และ ความอึดอัด

4 ความเงียบ ที่ใช้เผชิญหน้ากัน

มีอะไรไม่พูดกันตรง เก็บไว้ในใจ

ไม่แสดงความรู้สึก ไม่ แก้ปัญหา

ทำให้ความรักถูก บั่นทอน ลงทุกวัน

และหมดลงไปโดยไม่รู้ตัว

5 การ วอกแวก และหวั่นไหว

ต่อสิ่งเย้ายวนง่าย

เจอคนถูกใจก็เปิดตัวเอง

เปิดโอกาส ไม่ปฏิเสธคนที่เข้ามา

ทำให้มีโอกาส น อ กใ จ

แม้จะจริงจังต่อกันและกันมาก

พย าย าม หลีกเลี่ยง ที่จะทำ 5 สิ่ งนี้

ถ้าคุณอย า กให้ความรักดีขึ้น

หรือกลับมาดีเหมือนเดิม

อย่าลืมว่าสิ่งสำคัญที่สุด

ที่ทำให้ความรัก เปลี่ยนไป

คือการทำอะไรที่ไม่ได้ทำให้

ทั้งเราและเขา มีความสุข

ถ้า เลิก ได้

ความรักที่เปลี่ยนไป

ก็กลับมา ดี ได้

ขอบคุณแหล่งที่มา เฌอมาณย์ รัตนพงศ์ตระกูล

Facebook Comments