คาถาก่อนออกจากบ้าน ของหลวงพ่อโอภาสี เก็ บเอาไว้ท่องป้องกัน