ค่าใช้จ่ายที่งอกออกมา ของผู้คนที่ใช้ชีวิตในเมืองกรุง