พระคาถามงคลจักรวาลแปดทิศ สวดก่อนนอนแคล้วคลาดปลอดภัย