รับมืออย่างไร เมื่อเพื่อนร่วมงานที่เราสนิทด้วย “ลาออก”