แนะนำวิธีเตรียมรับมือหลังฉีดวัคซีน เมื่อเกิดผลข้างเคียง