โลกต่อจากนี้ไม่ง่ายสำหรับคนทำงานในธุรกิจท่องเที่ยวและการให้บริการอีกต่อไป