1 หรือ 2 เม็ด กินยาพาราเซตามอลกี่เม็ด ดูได้ตามน้ำหนักตัว